Quân Sự

11 kỹ năng quân đội cần phải học ngay hôm nay

Muốn thay đổi một sự việc, đầu tiên cần thay đổi bản thân. Chỉ có thay đổi bản thân, mới có thể hy vọng thay đổi thế giớ

Theo Minh Hiếu (VietNamNet)