quân sự Nga: Máy bay quân sự Nga gặp nạn, phi công khó sống sót