Quân đội Syria: Quân đội Syria chiếm giữ hàng chục xe tăng của phe thánh chiến ở Daraa