Quân đội Syria: Nga dội bom san phẳng căn cứ phiến quân cố thủ ở Syria