quân đội Mỹ: Mỹ lấy đầu 60 khủng bố trả thù cho "gián điệp" bị giết hại