quân đội Mỹ: Nửa sau nhiệm kỳ TT Trump: Tokyo đối mặt tương lai ngày càng bất định