quân đội Mỹ: Mỹ giúp đào tạo phi công Việt Nam trên máy bay Mỹ
<