Quận 1: Lo sợ 'lời nguyền pharaoh' khi mở quan tài 2.000 năm ở Ai Cập