Quách Phú Thành: Quách Phú Thành đưa vợ đi 'xả hơi' sau ba tháng sinh con