Quách Phú Thành: Sinh đôi cho chồng đại gia, tình cũ Quách Phú Thành được đút ăn hàng ngày