Quà Valentine: Hồ Ngọc Hà khoe bó hồng “khủng” trăm bông - quà Valentine muộn