quả sầu riêng: Tặng hoa xưa rồi, bây giờ sầu riêng mới là món quà không cô gái nào nỡ lòng từ chối!