quả sầu riêng: Thanh niên được nhóm bạn thân thiết kế cho đôi dép mang tên 'chạm đáy nỗi đau' làm từ vỏ sầu riêng