qua đời: Karl Lagerfeld từng khẳng định: 'Với thời trang, tôi là kẻ cuồng dâm'