qua đời: Nam sinh 16 tuổi qua đời vì không chờ được tim hiến tặng