PVN: Lời hối hận trong trại giam của bị án vụ Đinh La Thăng