PVN: Ông Đinh La Thăng chỉ có một phần căn chung cư để thi hành án 600 tỷ