Premier League: Dàn sao Arsenal 'quẩy' tới bến, hút bóng cười đến nỗi 'lịm' trên ghế