PNJ: Ông Trần Phương Bình vướng lao lý, vợ con vẫn sở hữu khối tài sản khủng