play-off World Cup 2018: HLV Senegal nói gì khi bị loại bởi luật 'fair play' lạ lẫm?