Pin iPhone: Thời lượng pin iPhone kém xa lời Apple 'chém gió'?