Pin iPhone: Cảnh giác lỗi khiến iPhone tụt pin 'không phanh' khi lên đời iOS 11.4