phượt thủ: Nữ phượt thủ và 2 mảng đối lập: Dám ngủ chung giường với người khác giới nhưng với con dao nắm chặt trong tay!