phượt thủ: Triệu tập nhóm phượt thủ ngang nhiên chặn ngã tư cho cả trăm xe máy băng qua