Phương Oanh: Chưa rõ ngày được chiếu lại, phần 2 Quỳnh Búp Bê vẫn tiếp tục quay những cảnh cuối cùng