phương mỹ chi: Tuổi 15, Phương Mỹ Chi trang điểm đậm khó nhận ra, fan tranh cãi