phương mỹ chi: Mỹ nhân mặc bạo nhất năm 2018: Elly Trần, Nhã Phương hay ai?