Phùng Đình Thực: Phiên xử Đinh La Thăng: Ông Phùng Đình Thực đi bộ rời tòa sau tuyên án