Phùng Đình Thực: Giảm án cho bị cáo Phùng Đình Thực, y án với bị cáo Đinh La Thăng