phù phổi cấp: 5 ngày tăng 15 kg, người đàn ông ở Sài Gòn nguy kịch