phụ nữ máu lạnh: Người phụ nữ ngứa đến chảy máu da vì thường ăn thứ mà nhiều người thích khi trời lạnh