phụ huynh học sinh: Hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ dây điện đứt khiến 6 học sinh thương vong: Trời đã tạnh mưa và có phụ huynh đến đón nên mới cho các em ra về