phong trào Me too: Game of Thrones mùa 7 ẵm giải cao nhất Emmy 2018 dù bị chê xuống phong độ