Phong thủy 2018: Xin mua áo mưa giá 1 triệu đồng: Chi cục Thuỷ lợi Thái Bình lên tiếng