phong thủy: Chổi quét nhà mà để không đúng chỗ, sẽ quét bay hết tài lộc – nên để ở đâu là đúng phong thủy