phong lá đỏ ở Hà Nội: Ảnh: Ngỡ ngàng ngắm phong lá đỏ tại Hà Nội bắt đầu khoe sắc