phong lá đỏ ở Hà Nội: Nhiều cây phong trên phố Hà Nội chuyển sắc đỏ