Phòng khám không phép: Người đàn ông tử vong sau khi đến làm răng ở phòng khám không phép