phòng giao dịch ngân hàng: Phòng giao dịch, ATM đông nghẹt trong ngày 28 Tết