phòng giao dịch ngân hàng: Khẩn trương điều tra vụ đập vỡ cửa kính ô tô trộm 3,5 tỉ ngay trước phòng giao dịch ngân hàng