Phó tư lệnh Quân khu 1: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ có xử lý phù hợp với tướng Hàm