Phó tư lệnh Quân khu 1: Tư lệnh Quân khu 4 làm Phó tổng tham mưu trưởng quân đội