Phố Trần Duy Hưng: Video: Cảnh sát dùng xe thang dập đám cháy trên phố Trần Duy Hưng