Phố Trần Duy Hưng: Cận cảnh hàng cây phong lá đỏ 'củi khô' trước đây đã chuyển màu trên đường phố Hà Nội