phố phường hà nội: Loa phường Hà Nội: Người muốn bỏ, người vẫn mong giữ