phó phòng giết người: Phó phòng ngân hàng giết cha, chém mẹ và em gái: Là người 'ngoan hiền'