Phó phòng đâm bố đẻ tử vong: Phó phòng ngân hàng đâm chết bố đẻ: Em gái bị chém đã bị sảy thai