Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vi phạm: Cơ bản hoàn tất việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Trần Quốc Tuấn