phó chủ tịch VFF: Tân Phó chủ tịch tài chính sẽ là thảm họa tài chính của VFF?