phó chủ tịch VFF: VFF lần thứ 3 có đại diện trong ban thường vụ AFC