Phó chủ tịch Đà Nẵng: Đà Nẵng hoãn phiên tòa công dân kiện Chủ tịch UBND thành phố