Phó chủ tịch Đà Nẵng: Đà Nẵng giới thiệu ông Đặng Việt Dũng trở lại làm Phó chủ tịch