phim ba thanh truyện lên sóng: Lý Thần thay thế Cao Vân Tường, trở thành Tần Thủy Hoàng trong 'Ba Thanh Truyện'