Phiến quân nhà nước hồi giáo IS: IS thả con tin ở Syria để lấy tiền chuộc 27 triệu USD