Phiến quân nhà nước hồi giáo IS: Thủ lĩnh khủng bố IS còn sống nhưng bị thương rất nặng