phi hạt nhân hóa Triều Tiên: Ông Trump hiểu nhầm thỏa thuận hạt nhân với Kim Jong Un?