phẫu thuật thẩm mỹ: Bác sĩ mò tìm chiếc kim trong mắt cô gái trẻ Hà Nội