Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Việt Nam đề nghị Trung Quốc không tái diễn đua thuyền buồm ở Hoàng Sa