Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Việt Nam yêu cầu Trung Quốc ngừng sử dụng trạm khí tượng ở Trường Sa