Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ tạm dừng trục xuất người gốc Việt