Pháp vs Bỉ: Học ngay một vài biện pháp để phòng ngừa nguy cơ nghiêm trọng xảy ra với cơ thể khi bị dị ứng