Pháp luật

[PHOTO STORY] 72 giờ, 300 cảnh sát, 7 xe bọc thép vây ráp và hành trình tiêu diệt 2 trùm ma túy

Video: Lóng Luông - đại bản doanh của các trùm ma túy

Sau 3 ngày vây ráp với khoảng 300 cảnh sát, 7 xe bọc thép được huy động, công an đã tiêu diệt được 2 trùm ma túy trốn truy nã.
[PHOTO STORY] 72 giờ, 300 cảnh sát, 7 xe bọc thép vây ráp và hành trình tiêu diệt 2 trùm ma túy
Nguồn ảnh: VOV-CAND

[PHOTO STORY] 72 giờ, 300 cảnh sát, 7 xe bọc thép vây ráp và hành trình tiêu diệt 2 trùm ma túy

[PHOTO STORY] 72 giờ, 300 cảnh sát, 7 xe bọc thép vây ráp và hành trình tiêu diệt 2 trùm ma túy

[PHOTO STORY] 72 giờ, 300 cảnh sát, 7 xe bọc thép vây ráp và hành trình tiêu diệt 2 trùm ma túy

[PHOTO STORY] 72 giờ, 300 cảnh sát, 7 xe bọc thép vây ráp và hành trình tiêu diệt 2 trùm ma túy

[PHOTO STORY] 72 giờ, 300 cảnh sát, 7 xe bọc thép vây ráp và hành trình tiêu diệt 2 trùm ma túy

[PHOTO STORY] 72 giờ, 300 cảnh sát, 7 xe bọc thép vây ráp và hành trình tiêu diệt 2 trùm ma túy

[PHOTO STORY] 72 giờ, 300 cảnh sát, 7 xe bọc thép vây ráp và hành trình tiêu diệt 2 trùm ma túy

[PHOTO STORY] 72 giờ, 300 cảnh sát, 7 xe bọc thép vây ráp và hành trình tiêu diệt 2 trùm ma túy

[PHOTO STORY] 72 giờ, 300 cảnh sát, 7 xe bọc thép vây ráp và hành trình tiêu diệt 2 trùm ma túy

[PHOTO STORY] 72 giờ, 300 cảnh sát, 7 xe bọc thép vây ráp và hành trình tiêu diệt 2 trùm ma túy

[PHOTO STORY] 72 giờ, 300 cảnh sát, 7 xe bọc thép vây ráp và hành trình tiêu diệt 2 trùm ma túy

Theo Trang Anh (Trí Thức Trẻ)