Pháp luật

Công an ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can

 
Bộ Công an vừa thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án tổng thể về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can.
 
 
Đề án tổng thể về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can ra đời căn cứ Nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27.11.2015 của Quốc hội khoá XIII về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự; căn cứ Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 9.3 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự; căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự trong Công an nhân dân và công văn cử người của các bộ, ngành có liên quan
 
Ngày 2.8, Bộ Công an có Quyết định số 3203/QĐ-BCA thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can.
 
Ngày 29.9, Bộ Công an công bố thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án tổng thể về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can.
 
Việc pháp luật Việt Nam ghi nhận ghi âm, ghi hình trong một số hoạt động điều tra là “tiến bộ pháp luật, tiến dần và phù hợp với điều tra hiện đại, bảo đảm quyền nhân thân con người”, luật sư Lưu Văn Tám nhận định.
 
Theo Thứ trưởng Lê Quý Vương: Ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can là quy định mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Đây là một nhiệm vụ quan trọng cần được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đúng pháp luật đảm bảo thực hiện quyền con người theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Việc làm này không chỉ phục vụ cho công tác hỏi cung mà còn phục vụ công tác đối chất, nhận dạng, thẩm vấn, giám sát của viện kiểm sát, luật sư, giúp thu thập các lời khai, chứng cứ cho quá trình điều tra phá án.
 
Theo Kim Lan (Thanh Niên Online)