Pháp luật

Chết vì cãi nhau con bò trên lon nước tăng lực là đực hay cái!