phan hiển: Xuất hiện ông bố bỉm sữa đảm đang hết phần thiên hạ: Một tay bế con, một tay thoăn thoắt vắt sủi cảo