Phản đối thu phí BOT: Ôtô quay đầu 17 lần, BOT Sóc Trăng xả trạm