Phản đối thu phí BOT: Tài xế tự mở barie trạm BOT Mỹ Lộc phản đối thu phí, chủ đầu tư đối thoại ngay