Phạm Thừa Thừa: Đừng chê Văn Lâm, các pha phạm lỗi của cầu thủ Việt Nam mới đáng trách