Phạm Thừa Thừa: Người phụ nữ bị sốc nhiễm độc sau khi ăn bánh bao thừa cất trong tủ lạnh