phạm hương: Thu Hoài phản hồi về việc 'ngó lơ' Phạm Hương: Không có kiểu ghét cay ghét đắng mà ngoài mặt thì đôn đả nói cười