Phạm Đình Trọng: Dự án sai phạm trong khu tái định cư 160 ha ở Thủ Thiêm của ai?