Phạm Đình Trọng: Phạm Hương đã chịu lên tiếng về những lời đồn, thị phi trong suốt nửa năm qua ở Mỹ