phạm công danh: Đà Nẵng chi nghìn tỷ để 'chuộc' lại sân vận động Chi Lăng